ประเภทยาง


บริษัทกู๊ดเยียร์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

เป็นหนึ่งในสามผู้นำของบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์และยางล้อเครื่องบินภายใต้ชื่อการค้า“กู๊ดเยียร์”บริษัทฯก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่25กรกฎาคม พ.ศ.2511 ด้วยทุนจดทะเบียน60ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตจัดจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และยางล้อเครื่องบินบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับดังจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเสมอมา

ในปี 2512 บริษัทฯได้ทำข้อตกลงในด้านความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารกับบริษัทกู๊ดเยียร์ไทร์แอนด์รับเบอร์จำกัดประเทศสหรัฐอเมริกาต่อมาในปี 2513 บริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(B.O.I.)เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกิจการผลิตและหล่อดอกยางเครื่องบิน และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2521 บริษัทฯได้รับอนุมัติให้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่2/2533 เมื่อวันที่28 มีนาคม 2533 ได้มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60 ล้านบาทเป็น 74 ล้านบาทและเมื่อวันที่ 20 เมษายน

พ.ศ.2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่ง และ พาณิชย์เป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表

50/9 Phaholyothin Rd. (KM. 36), Klongnueng, Klongluang, Pathumthani 12120

Tel. 02 909 8080
http://www.goodyear.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสาร

 • / /
 • ดาวน์โหลด
  ลุ้นคอร์สเรียน Tss Racing Academy
  แบรนด์ของ KIB
  Federal Tyres
  Goodyear


  ข่าวสาร/กิจกรรม
  Federal Tyres
  Goodyear
  วิดีโอ
  Federal Tyres
  Goodyear


  ดาวน์โหลด
  Federal Tyres
  Goodyear
  ติดต่อ
  บริษัท โค้ว อินเตอร์ บิสซิเนส จำกัด
  79/1 ซอยทองหล่อ, ถ.วิภาวดีรังสิต.,
  จอมพล, จตุจักร, กรุงเทพฯ, 10900
  เลขประจำตัวภาษี 0105542056180

  Tel.+66 2938-5225, +66 86328-7436
  Fax.+66 2938-8118
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  Email